نخلستان عشق
متنوع
خوشبختی-نادرابراهیمی
عزیز من،خوشبختی،نامه ای نیست که یک روز،نامه رسانی،زنگ درخانه ات رابزندوآن رابه دستان منتطر توسپارد.

خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است ازیک تکه خمیر نرم شکل پذیر...به همین سادگی،به خدابه همین سادگی،امایادت باشد که جنس آن خمیر باید ازعشق وایمان باشدنه هیچ چیزدیگر...

خوشبختی راچنان هاله ای از رمز وراز،لوازم وشرایط،اصول وقوانین پیچیده یادراک ناپذیر فرونبریم که خود نیز

درمانده درشناختنش شویم.

خوشبختی،همین عطرمحو ومختصرتفاهم استکه درسرای تو پیچیده است...

 

 


[ ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!